Головна » 2015 » Березень » 5 » Методичні рекомендації підготовки педагогічного колективу до державної підсумкової атестації учнів.
11:58
Методичні рекомендації підготовки педагогічного колективу до державної підсумкової атестації учнів.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

 

Розглянуто на засіданні навчально-методичної Ради та рекомендовано для ПТНЗ

  Протокол №3  від 27.02.2015 р.

 

 

 

 

Методичні рекомендації щодо підготовки педагогічного колективу до державної підсумкової атестації учнів

 

 

Упорядники:

Іваськів О.Ф.

Депутат Н.С.

 

 

Державна підсумкова атестація (ДПА) в ПТНЗ проводиться у терміни, що передбачені робочими навчальними планами та відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

            Підготовка учнів до ДПА – трудомісткий процес, а запорукою її успішного проходження є чітко спланована заступником директора навчального закладу система роботи з педагогічним колективом. Саме він скеровує викладачів-предметників на попереднє виявлення рівня засвоєння учнями знань, умінь і навичок, щоб з’ясувати, який матеріал засвоєний добре, а який – потребує додаткового опрацювання. Виявлення прогалин у знаннях учнів має активізувати викладачів-предметників формувати в них належний рівень знань для проходження ДПА. Водночас викладачі-предметники зможуть підбити підсумки своєї роботи, зокрема з’ясувати ефективність власних методів, прийомів викладання і за потреби відкоригувати їх.

            Заступник директора ПТНЗ у роботі з педагогічним колективом звертає увагу викладачів на те, що міцні знання учнів навчального матеріалу ще не забезпечують їм успішного проходження ДПА. Викладачі мають навчити учнів використовувати ці знання. А для цього необхідно формувати в учнів необхідні вміння і навички, навчити їх логічно мислити, здійснювати творчий підхід до виконання завдань.

            Для успішного проходження ДПА необхідно враховувати:

 • особливості кожного предмета, з якого складають атестацію;
 • структурні особливості завдань;
 • варіанти формулювання запитань;
 • час, відведений на виконання завдань.

Заступник директора постійно контролює роботу викладачів, які готують учнів до проходження ДПА, надає методичну допомогу, зокрема молодим спеціалістам, ознайомлює викладачів з нормативно-правовими документами.

Для попередження виникнення труднощів в учнів під час проходження ДПА заступник директора аналізує їх за минулі роки, повідомляє результати аналізу, зокрема звертає їх увагу на типові причини отримання учнями оцінок початкового рівня.

Заступник директора разом з викладачами оформляє інформаційний стенд з підготовки до ДПА. Н а стенді розміщують:

 • накази МОНУ «Про проведення ДПА у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 н.р.»; «Про затвердження Положення про ДПА учнів у системі загальної середньої освіти»
 • методичні рекомендації щодо проведення ДПА;
 • наказ керівника ПТНЗ про склад комісій з проведення ДПА;
 • графік проведення консультацій;
 • розклад проведення ДПА;
 • умови проведення ДПА;
 • поради практичного психолога учням щодо підготовки та складання ДПА;
 • «лічильник днів» до проведення ДПА;
 • Інтернет-ресурси на допомогу учням у підготовці до ДПА.

 

План роботи ПТНЗ на 2014/2015 н.р. з підготовки до проведення

державної підсумкової атестації

№п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Організаційні питання

1.

Підготувати нормативні документи щодо проведення ДПА

Встановлюється відповідно до графіка навчального процесу робочого навчального плану ПТНЗ

Заступник директора

2.

Підготувати проект наказу про порядок завершення 2014/2015 н.р. та проведення ДПА

Заступник директора

3.

Підготувати проект наказу про звільнення від ДПА учасників міжнародних та Всеукраїнських турів, конкурсів, олімпіад (за наявності).

Заступник директора

4.

Підготувати проект наказу про звільнення учнів від ДПА за станом здоров’я.

Заступник директора, класні керівники

5.

Скласти перелік навчально-методичної літератури щодо підготовки до ДПА

Заступник директора, голови методичних комісій

6.

Зібрати заяви учнів щодо предметів, які вони обрали для ДПА

Заступник директора, класні керівники

7.

Затвердити перелік предметів, які учні обрали для проходження ДПА

Заступник директора

8.

Розробити проект наказу про затвердження списків учнів для проходження ДПА

Заступник директора

9.

Скласти та затвердити розклад проведення ДПА

Не пізніше, ніж за 2 тижні до проведення

Заступник директора

10.

Скласти розклад консультацій для учнів

Заступник директора, викладачі

11.

Підготувати матеріали для проведення ДПА

Викладачі

12.

Оформити інформаційний стенд (куточок) «Готуємося до ДПА», створити сторінку на сайті навчального закладу «Завершення 2014/2015 н.р.»

Встановлюється відповідно до графіка навчального процесу робочого навчального плану ПТНЗ

Заступник директора, відповідальний працівник за подання інформації на сайт

13.

Скласти графік надання практичним психологом групових консультацій учнів щодо підготовки до ДПА, підготувати поради та рекомендації щодо раціонального режиму дня учнів

Психолог

14.

Скласти графік чергування педагогічних працівників під час проведення ДПА

Заступник директора

15.

Підготувати кабінети, які визначені для проведення ДПА (столи, стільці, дошка, крейда, годинник, аптечка)

Заступник директора

16.

Провести нараду при директорові щодо організації проведення ДПА

Заступник директора

17.

Підготувати довідки про якість та результати проведення ДПА

Заступник директора

Робота з педагогічним колективом

1.

Організувати вивчення нормативно-правових документів щодо організації та проведення ДПА; ознайомити викладачів з порядком проведення ДПА

Встановлюється відповідно до графіка навчального процесу робочого навчального плану ПТНЗ

Заступник директора

2.

Надати методичну допомогу викладачам щодо підготовки учнів до ДПА

Заступник директора, методист

3.

Провести методичну нараду з класними керівниками випускних груп щодо оформлення документів про повну загальну середню освіту

Заступник директора

Робота з учнями

1.

Ознайомити учнів з порядком проведення ДПА

Встановлюється відповідно до графіка навчального процесу робочого навчального плану ПТНЗ

Заступник директора, викладачі

2.

Організувати надання консультацій учням з предметів, які винесені на ДПА

Заступник директора, викладачі-предметники

3.

Організувати індивідуальну роботу з учнями, які мають початковий рівень знань з предметів, винесених на ДПА

Заступник директора, викладачі-предметники

4.

Ознайомити учнів з вимогами до поведінки під час ДПА

Класні керівники, викладачі-предметники

Робота з батьками

1.

Провести батьківські збори щодо проведення ДПА

Встановлюється відповідно до графіка навчального процесу робочого навчального плану ПТНЗ

Заступник директора, класні керівники

2.

Ознайомити батьків з нормативно-правовими документами стосовно проведення ДПА

Заступник директора, класні керівники

3.

Провести індивідуальні співбесіди з батьками, діти яких мають початковий рівень навчальних досягнень з предметів ДПА

Заступник директора, класні керівники

 

Викладачу-предметнику:

До проведення державної підсумкової атестації викладачу необхідно:

 • вивчати з учнями весь матеріал навчального предмета, актуалізувати вже засвоєний програмовий матеріал;
 • ознайомити учнів з методичними рекомендаціями щодо проведення ДПА з навчального предмета;
 • поінформувати учнів про організаційні моменти проведення ДПА;
 • проводити консультації за графіком; починати консультацію з повторення того програмового матеріалу, який учні засвоїли найгірше; для проведення консультацій підготувати, крім теоретичних матеріалів, практичні завдання;
 • напередодні ДПА нагадати учням час і місце проведення ДПА, підготувати робочі місця та навчальний кабінет, прибрати з  кабінету зайве, підготувати папір, запасні ручки тощо.

 У день проведення ДПА викладачу необхідно:

 • за 40 хвилин  до початку проведення ДПА бути присутнім у навчальному кабінеті;
 • перевірити готовність навчального кабінету, підготувати місце для особистих речей учнів та членів атестаційної комісії;
 • отримати матеріали для проведення ДПА;
 • за 15 хвилин до початку ДПА запросити учнів до навчального кабінету;
 • перевірити наявність учнів, зачитавши список групи з протоколу (тих учнів, які звільнені від ДПА за  хворобою та  які є переможцями обласних та Всеукраїнських олімпіад,  не вписувати в протокол). Відмітити відсутніх учнів, з'ясувати причини відсутності тих учнів, які не  з'явилися на атестацію.  Внести відповідні записи до протоколу.

 Під час організаційної частини державної підсумкової атестації викладач має:

 • провести  вступну бесіду та інструктаж ( представити голову та членів атестаційної  комісії; нагадати, як оформляти роботу; роз'яснити, у якому порядку виконувати завдання атестаційної роботи; вказати, скільки часу відведено на виконання атестаційної роботи; тривалість виконання атестаційної роботи слід записати на дошці; нагадати, де і коли можна ознайомитися з результатами державної підсумкової атестації; повідомити вимоги щодо поведінки учнів під час ДПА);
 • роздати атестаційні завдання та проштамповані аркуші, перевірити якість друку;
 • проставити номери варіантів у протокол.

Лише після цього викладач-предметник може офіційно оголосити час початку та             закінчення державної підсумкової атестації, записавши це на дошці.

 Під час державної підсумкової атестації викладачу необхідно:

- намагатися підтримувати учнів поглядом, усмішкою;

- контролювати дотримання процедури проведення ДПА;

- при порушенні учнем процедури  проведення державної підсумкової атестації звернутися до голови атестаційної комісії;.

- перерахувати роботи після того, як усі учні закінчили виконувати атестаційні завдання та здали їх .

Після закінчення ДПА:

- голова та члени атестаційної комісії  після відпочинку  мають приступити до перевірки робіт учнів;

 • голові атестаційної комісії слід поставити підпис під відповідями учня;
 • під час перевірки атестаційних робіт разом з викладачем-предметником має бути присутнім  член  атестаційної комісії.
 • у кінці перевіреної роботи  повинна стояти  оцінка, підписи голови комісії та членів комісії ( першим із членів комісії після голови комісії підписує роботу викладач-предметник, потім член комісії):

Голова комісії    підпис     П.І.Б.

Члени комісії:      підпис    П.І.Б.

                              підпис     П.І.Б.

 • результати перевірки одразу фіксують у протоколі, який має підписати голова атестаційної комісії та члени комісії;
 •  звірити бали, виставленні за перевірену роботу з балами, виставленими у протоколі.

 Опрацювання результатів державної підсумкової атестації.

- Результати  державної підсумкової атестації учням оголошує голова атестаційної комісії або викладач-предметник  у день проведення ДПА або на другий день (  але обов'язково  до початку  державної підсумкової атестації  з іншого предмета).

- У разі, якщо учень не згодний з результатом ДПА з певного предмета, він має право не пізніше З-х робочих днів після оголошення цих результатів подати апеляцію до  апеляційної комісії.

- Бали, отримані учнями під час державної підсумкової атестації з певного предмета, без зазначення дати виставляють у класному журналі у колонці з написом «ДПА» після колонки з написом «Річна».

- Якщо учень звільнений від державної підсумкової атестації за хворобою, то у колонці «ДПА» як в класному журналі, так і в додатку до документа про освіту  робиться запис «звільнений» ( «звільнена»). А якщо  учень звільнений від ДПА як переможець обласних олімпіад або конкурсів МАН, то в класному журналі  в графі «річна» та в графі «ДПА», а також  в додаток до документа про освіту  виставляється оцінка «12» балів (незалежно від того, які оцінки були за семестри).

Оцінки з ДПА у додатках до атестатів про повну загальну середню освіту  враховують при визначенні середнього бала атестата, відповідно до рекомендацій МОНУ.

 

Класним керівникам:

 1. Провести батьківські збори щодо завершення навчального року та проведення ДПА.
 2. Ознайомити учнів з порядком закінчення навчального року та проведення ДПА, розкладом ДПА та складом атестаційних комісій.
 3. Надрукувати пам’ятку «Вимоги до поведінки учнів під час ДПА»  та надати кожному випускнику.

 

 

ПАМ'ЯТКА

Вимоги до поведінки учнів під час державної підсумкової атестації

 

1. Під час  державної підсумкової атестації учні мають право:

1.1. Задавати організаційні запитання, що не стосуються змісту атестаційних завдань.

1.2. Оскаржити процедуру проведення ДПА чи її результати в триденний термін після оголошення результатів.

2. Під час проведення  державної підсумкової атестації учням заборонено:

2.1. Заважати одне одному, спілкуватися, передавати різні предмети тощо.

2.2. Задавати викладачу запитання, що стосуються змісту атестаційних завдань.

2.3. Виходити з аудиторії по декілька осіб (дозволяється виходити лише одному учню).

2.4. Виносити за межі аудиторії бланки та проштамповані аркуші.

2.5. Користуватися мобільними телефонами, фото- і відеоапаратурою, друкованими й рукописними матеріалам ( підручниками, посібниками,  конспектами ), що можуть бути використані  як додаткові джерела інформації, необхідної для виконання атестаційної роботи.

3. Під час державної підсумкової атестації учні зобов'язані:

3.1. Залишити речі, не передбачені процедурою проведення державної підсумкової  атестації, у спеціально відведеному в аудиторії місці.

3.2. Дотримуватися тиші.

3.3. Здавати атестаційній комісії роботу у разі виникнення потреби вийти з аудиторії.

3.4. Здати атестаційну роботу і покинути аудиторію у разі порушення дисципліни та недотримання процедури проведення ДПА під час виконання атестаційної роботи.

3.5. Здати атестаційну роботу після закінчення.

 

Психологу:

З метою запобігання психічному та емоційному перевантаженню під час проведення державної підсумкової атестації учнів підготувати поради та рекомендації щодо раціонального режиму для учнів.

 

ПАМ'ЯТКА

Поради практичного психолога учням щодо підготовки та складання ДПА

 

1. Заздалегідь поставте перед собою мету, яка вам під силу. Пам'ятайте, що ніхто не може завжди бути досконалим.

2. Не бійтеся помилок. Не помиляється той, хто нічого не робить. Ті люди, які налаштовані на успіх, досягають у житті  значно більшого, ніж ті, які намагаються уникати невдач.

3. Завчасно ознайомтеся з процедурою проходження державної підсумкової атестації, а також з правилами виконання роботи.

4. Потренуйтеся розв'язувати завдання у формі, яка буде використана під час атестації; спробуйте вдома розрахувати час на виконання  одного такого завдання.

5. Під час підготовки до державної підсумкової атестації чергуйте розумову діяльність із руховою. Пам'ятайте: увага і концентрація слабшають, якщо довго займатися одноманітною роботою.

6. Відпочивайте через кожні 40-50 хвилин занять (оптимально робити 10-хвилинні перерви).

7. Для активної роботи мозку потрібно багато рідини, тому більше пийте простої або мінеральної води, зеленого чаю.

8. Дотримуйтеся режиму сну і відпочинку. При посилених розумових навантаженнях варто збільшити час сну на годину. Напередодні державної підсумкової атестації ляжте раніше спати.

Категорія: Державна підсумкова атестація | Переглядів: 3545 | Додав: VTR | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
close