Головна » 2019 » Січень » 30 » Анкета
12:02
Анкета

Рекомендації щодо підготовки молодого  викладача до уроку

При підготовці до уроку дотримуйся наступних рекомендацій

1.  Вчитайся у розділ програми, який потрібно вивчити на даному уроці, а в деяких
  випадках і в пояснювальну записку до програми.
2. Вивчи матеріал цього розділу, питання, теми.
3. Сформуй задум уроку, дай відповідь на запитання, чого б ти хотів досягнути в результаті його проведення, сформулюй мету уроку (навчальну, виховну, розвивальну).
4. Уяви колектив групи, уявно намалюй конкретних учнів. Уяви психологію цих учнів, використовуючи мистецтво педагогічного перевтілення, намагайся накреслити їхні дії на шляху до досягнення мети.
5. Вибери з усього арсеналу методичних прийомів найоптимальніші  для даного 
      матеріалу і для даних учнів.
6. Зістав обрані прийоми зі своїми можливостями, змоделюй свої дії на 
даному уроці.
7.  Продумай структуру уроку і зафіксуй усе знайдене в плані-конспекті.
8. Підготуй наочні й навчальні посібники, не забудь підготувати і перевірити 
справність ТЗН, комп’ютерної техніки.
9. Повтори подумки або вголос вузлові елементи плану, продумай непередбачені 
обставини, знайди і зафіксуй запасні варіанти.
10. Спитай себе: «Ти готовий до уроку?»

Поради досвідчених колег молодому викладачу

1.    Перед уроком перевірте, чи все потрібне на місці, чи немає непотрібних предметів біля дошки, чи чисто в кабінеті.
2. Раціонально використовуйте кожну хвилину уроку.
3. Не витрачайте багато часу для перевірки домашнього завдання. Використовуйте різні форми перевірки. Вводьте систему взаємоперевірки.
4. Поясніть учням мету, завдання уроку.
   5. Коли пояснюєте новий матеріал, намагайтеся вичленити проблеми, пропонуйте учням вирішувати їх самостійно.
6. Не спішіть виправляти помилку учня, краще, якщо її виправлять одногрупники.
   7. Намагайтеся організувати самостійну роботу учнів на уроці: пропонуйте учням більше писати, розв’язувати прикладів.
8.  На уроці кожен учень має бути на виду, до кожного шукайте індивідуальний підхід.
9.  Під час використання технічних засобів навчання, комп’ютерної техніки, наочності не марнуйте час, намагайтеся використовувати засоби навчання ефективно.
10.  Під час організації самостійної роботи, усних відповідей не квапте учнів.
11.  Використовуйте всі наявні можливості для реалізації принципів розвивального навчання.
   12.  Звертайте увагу на виховні аспекти уроку: працездатність, бережливість, зібраність.
13. Домашнє завдання потрібно давати з поясненням, до дзвоника. Не затримуйте учнів після дзвоника. 
14. Пам’ятайте: кожний урок не повинен бути схожим на попередній.

Пам’ятка для наставника молодого педагога

1. Разом з молодим викладачем глибоко проаналізуй навчальні програми та пояснювальні записки до них.
2. Допомагай йому скласти поурочно-тематичний план, звернувши особливу увагу на підбір матеріалу для систематичного повторення, практичних і лабораторних робіт, екскурсій.
3. Допомагай у підготовці до уроків, особливо перших уроків, першої зустрічі з учнями. Найбільш складні теми розробляйте разом.  
4. Допомагай  вести тематичний облік знань, проводити залікові уроки.
   5. Разом підбирайте й готуйте дидактичний матеріал, наочні посібники, тексти задач, вправ, контрольних, самостійних, залікових робіт.
6. Відвідуй уроки молодого викладача з наступним детальним аналізом, запрошуй його на свої уроки, разом їх обговорюй.
7.  Допомагай підбирати методичну літературу для самоосвіти, організовувати її.
8.  Ділися досвідом доброзичливо, показуючи зразки роботи.
   9. Допомагай своєчасно, з терпінням, наполегливо. Ніколи не забувай відмічати позитивне в роботі молодого педагога.
  10. Вчи не копіювати, не сподіватися на готові розробки, а виявляти особистий педагогічний почерк.

Зміст і форми роботи наставника з молодим педагогом

1.    Складання індивідуального плану роботи молодого педагога з урахуванням його потреб і можливостей.
2.    Взаємовідвідування уроків і позакласних заходів з їх подальшим обговоренням.
3.    Спільні відвідування уроків досвідчених колег та їх ретельний аналіз.
4.    Попереднє відвідування молодим педагогом уроків, які проводить наставник.
5.    Спільне  складання  поурочно -тематичних планів, конспектів уроків.
6.    Допомога молодому викладачу в розробці уроків, позакласних заходів.
7.    Надання  рекомендацій щодо самоосвіти.
8.    Ознайомлення  молодого викладача з науково-методичною літературою.
9.    Обговорення новинок педагогічної літератури, творчих здобутків інших викладачів.
10.    Допомога в роботі з «важкими» дітьми та їхніми сім’ями.
11.    Залучення  молодого педагога до методичної та громадської роботи.

Пам’ятка наставнику для аналізу уроку молодого  викладача

1. Чи зацікавив урок учнів?
2. Чи забезпечено цілеспрямовану розумову діяльність учнів?
3. Чи дотримується  викладач педагогічного такту?
4. Як створюються ситуації для глибокого сприймання матеріалу, емоційних переживань учнів?
   5. Як здійснюється контакт  з групою  та окремими учнями,  тобто  як  налагоджено  зворотній зв’язок?
   6. Наскільки ефективно організовано самостійну роботу учнів, як  викладач озброює їх навичками самоосвіти, самоконтролю?
7. Що на уроці найбільше вдалося  викладачу ?
8.  Які заходи виховного характеру було здійснено?
9. Як формувалася на уроці свідома робоча дисципліна?
10.    Що не вдалося? Чому? Як працювати над усуненням недоліків?


Анкета для наставника молодого викладача

Просимо вас поділитися своїми думками стосовно проблем наставництва:

1.  Скільки років працює викладачем ваш підопічний? Який він, ваш молодий учитель?
2.  Що він добре знає (підкреслити): теорію предмета, основи психолого-педагогічної науки, основи психолінгвістики, методику викладання предмета?
3. Що він добре вміє (підкреслити): правильно будувати урок, реалізувати триєдину мету уроку; створювати проблемно-пошукові ситуації; активізувати пізнавальну діяльність учнів (яким чином?); керувати групою  на уроці; проводити диференційовану роботу на уроці? Які етапи уроку може планувати найкраще (перелічити) ?
      4.  Чи вміє організовувати позакласну роботу з предмета?
      5.  Чи вміє аналізувати урок і позакласний захід?
6. Чого ще не вміє ваш молодий педагог? (Перелічіть його слабкі сторони: Причини такої ситуації: небажання працювати; слабка підготовка у ВНЗ; відсутність педагогічних здібностей; безвідповідальність).
7. У чому ви надали допомогу вашому молодому педагогу? (Назвіть види роботи з молодим викладачем  ).
8.  Що, на вашу думку, є головним у наставництві?
9. Ваші пропозиції щодо вдосконалення системи наставництва.
 
Орієнтовна схема аналізу уроку молодого викладача
1. Група  _______________________________.
2. Предмет: ____________________________.
3. Тема уроку: _________________________.
4. Мета (триєдина) уроку: _________________
5. Тип, вид уроку:_______________________
6. Чи відповідали зміст уроку, методи навчання, форми організації діяльності учнів меті уроку?
7.  Які методи і прийоми навчання використав учитель на уроці?
8. Які дидактичні завдання простежені на окремих етапах уроку, чи пов’язані вони із загальною метою уроку?
9. Які форми роботи з учнями використав учитель на уроці?
10. Чи спостерігалася на уроці індивідуалізація або диференціація навчання? У чому вони виявилися?
11. Чи побачили ви на уроці прийоми, які б допомагали учневі самому здобувати знання. Чи використано на уроці алгоритми, пам’ятки, схеми, опорні конспекти?
12. Чи використовував учитель на уроці інноваційні педагогічні технології?
13. Чи було підбито підсумок уроку? Як?
14.  Що нового для себе ви взяли з уроку? Чим збагатився ваш методичний багаж?
15. Що ви порадили вчителю для вдосконалення уроку?


Анкета 
для визначення рівня володіння молодим викладачем педагогічними вміннями у виховній діяльності
1. У чому причина утруднень у виховній діяльності (підкреслити, дописати):
•  мені не подобається займатися виховною роботою;
•  недостатня теоретична підготовка;
•  не вистачає часу;
•  погано володію методами наукової організації педагогічної праці;
•  не бачу результатів своєї праці, що є психологічним бар’єром;
•  що ще?

2. Яка допомога вам потрібна (підкреслити, дописати):
•  допомога адміністрації;
•  допомога наставника;
•  методична допомога в процесі роботи “Школи молодого педагога”;
•  методична допомога з боку ВНЗ;
•  готові сценарії різних виховних заходів;
•  що ще?
3. Які виховні заходи ви проводили в цьому навчальному році? Які форми виховної роботи викликали найбільші утруднення? У чому причина такого стану?
4.  З якими труднощами ви зіткнулися під час підготовки та проведення виховної роботи?


Анкета для молодого педагога

1. Уроки кого зі своїх колег ви відвідали?
2.  Що вам особливо сподобалося на цих уроках?
3. Скільки уроків відвідав у вас наставник?
4. Яку допомогу ви дістали від наставника?
5. Хто, крім наставника, допомагав вам у підготовці до уроків?
6. Яку методичну літературу ви використовуєте в підготовці до уроків?
7. Які труднощі ви відчуваєте під час проведення уроків? Яку, на вашу думку, допомогу слід надавати з метою поліпшення якості роботи?
8. Яких труднощів ви зазнаєте під час використання наявної навчально-матеріальної бази? Що, на ваш погляд, потрібно зробити для її вдосконалення?
9. Чи задовольняє вас розклад уроків, позакласних заходів?
10.  Що слід зробити для поліпшення роботи  методичних  комісій ? Чи допомагають вони вам у роботі?
11. Які загально училищні  заходи (засідання педради, методоб’єднання, психолого-педагогічні семінари, ділові, рольові ігри, заняття школи молодого вчителя тощо) найбільше вам запам’яталися? Чому?
12. Чи задовольняє вас система самоосвіти, підвищення кваліфікації, яка склалася в  училищі?
13. Що, на ваш погляд, слід зробити для збільшення часу на самоосвіту?
14. Що нового ви дізналися за минулий навчальний рік під час відвідування відкритих уроків, взаємовідвідування уроків, зокрема, свого наставника?
15. Які методичні прийоми, на вашу думку, ви вдосконалили впродовж року?
16. Яку методичну допомогу ви бажали б дістати від адміністрації, наставника?
17. Що необхідно зробити для поліпшення індивідуальної роботи з учнями?
18.  Які загальношкільні заходи для учнів вам найбільше сподобались і були, на вашу думку, найефективнішими? Чому?

Анкета для молодого викладача
1. Чому ви обрали професію вчителя (підкреслити, дописати):
а) подобається робота з дітьми;
б) підходить режим і характер роботи вчителя;
в) вирішальний вплив мала любов до даної спеціальності;
г) під впливом бажання добути вищу освіту; 
ґ) під впливом інших чинників (яких!).
2. Чи хотіли б ви перейти на іншу, непедагогічну роботу (підкреслити):
а) так;
б) ні;
в) не знаю.
3. Чи подобається вам робота в училищі  (підкреслити):
а) так;
б) байдуже;
в) ні.
4.  Що подобається вам найбільше (підкреслити):
а) проведення уроків;
б) позакласна робота з предмета;
в) позакласна виховна робота;
г) робота з батьками; ґ) методична робота;
д) робота із самоосвіти; є) громадська діяльність.
5. Чи обрали б ви знову для вступу, якби можна було повернути час, педагогічний ВНЗ (підкреслити):
а) так;
б) не знаю;
в) ні.
6.  Що викликає найбільше труднощів у вашій роботі (підкреслити):
а) підготовка до уроків;
б) організація навчального процесу;
в) спілкування з учнями, їхніми батьками, колегами, адміністрацією:
г) підготовка до виховної роботи; ґ) проведення виховних заходів;
д)   організація свого часу і праці;
є) ведення документації; є) аналіз своєї діяльності, внесення відповідних коректив;
ж) інше (що саме?).
7. Як ви оцінюєте свою підготовку до педагогічної праці (підкреслити):
а)  фахову: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;
б) з методики викладання: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;
в)  з організації спілкування: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;
г) з виховної роботи: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;
ґ) із самоосвіти: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;
д) з уміння організувати свою працю: цілком задоволений, задоволений, не задоволений; 
є) з інших боків (яких?).
8. Як ви ставитеся до обраної професії (підкреслити):
а) задоволений цілком;
б) більше не подобається, ніж подобається;
в) байдуже;
г) більше подобається, ніж не подобається; 
ґ) зовсім не подобається;
д) не можу визначитися.
9. Чи відчуваєте ви потребу в контакті з викладачами інституту (підкреслити, дописати):
а) так (з яких питань?);
б) не впевнений;
в) ні.
10. Як було організовано ваше стажування (підкреслити):
а) добре;
б) задовільно;
в) незадовільно.
11. У чому полягало це стажування (підкреслити, дописати):
а) був інтенсивний план стажування;
б) був призначений  наставник;
в)  була добре організована робота з наставником;
г) цією роботою цікавилася адміністрація; 
ґ) інше (що саме?).
 

Категорія: Школа молодого педагога | Переглядів: 163 | Додав: VTR | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
close