УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

 

 


 

Візнюк Світлана

Євгенівна

голова профспілкової організації учнів,

викладач

 

 

 

Шамрило Юрій

Іванович

заступник голови профспілкової організації учнів,

викладач

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ СЕКТОР

Основні завдання  навчального сектору: організовує роботу, спрямовану на підвищення рівня навчальних досягнень учнів; допомагає у проведенні предметних  тижнів, декад,  місяців спеціальності, олімпіад та конкурсів професійної майстерності; разом із заступниками директора з навчально-виробничої роботи здійснює контроль за виробничим навчанням і практикою; забезпечує простір для ініціативи,  творчості, самодіяльності учнів у навчально-пізнавальній діяльності та надає оброблену iнформацiю до інформаційного сектору.

 

Координатор

Маркіна Ірина

Генадіївна

заступник директора з НР

 

 

Денека Наталія

Михайлівна

учениця групи №46

 

Вацюк Юрій

Ігорович

учень групи №31

 

Клебан Борис

Петрович

учень групи №34

 

СЕКТОР СУСПІЛЬНО-КОРИСНИХ СПРАВ

Основні завдання  сектору суспільно-корисних справ:  організовує трудові акції із озеленення, благоустрою території та проводить її прибирання; здійснює контроль над роботою по збереженню та охороні навколишнього середовища; проводить роботу щодо шефства і допомоги інвалідам, ветеранам війни і праці, створює волонтерські загони; проводить акції милосердя, співпрацює з товариством Червоного Хреста; висвітлює інформацію на загальноучилищних  лінійках та через здійснення співпраці з інформаційним сектором учнівського самоврядування.

 

Координатор

Дудяк Віктор

Богданович

викладач

 

 

Ткачук Тетяна

Іванівна

учениця групи №16

 

Троян Ірина

Петрівна

учениця групи №13

 

Мостова Уляна

Іванівна

учениця групи №16

 

СЕКТОР СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Основні завдання сектору соціального захисту учнів: здійснює соціальний захист учнів з малозабезпечених сімей, сиріт, вносить пропозиції дирекції щодо допомоги учням цієї категорії; контролює діяльність училищної їдальні; здійснює рейди контролю за станом житлово-побутових умов учнів; бере участь в організації заходів з пропаганди здорового способу життя; організовує страхування учнів; перевіряє санітарний стан навчальних і виробничих приміщень, гуртожитку, їдальні.

 

Координатор

Дячок Михайло

Антонович

заступник директора з НВР

 

 

Ярусевич Сергій

Юрійович

учень групи №17

 

Пожарнюк Тетяна

Ігорівна

учениця групи №36

 

Нагаєвський Віктор

Васильович

учень групи №12

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ СЕКТОР

Основні завдання  інформаційного сектору: здійснює контроль за випуском тематичних та предметних газет; організовує і проводить круглі столи, диспути, вечори запитань та відповідей, зустрічі з цікавими людьми, конференції; несе відповідальність за вчасний випуск щомісячного вісника  “Alma Mater”, веде розподіл рубрик та тем,  веде облік і контроль дописів та фотоматеріалів, що надійшли до друку; співпрацює з бібліотекарем навчального закладу та допомагає йому у організації виставок.

 

Координатор

Петрів Ольга

Зіновіївна

бібліотекар

 

 

Мимрик Юрій

Васильович

учень групи №21

 

Зеленський Владислав

Сергійович

учень групи №17

 

Корнак Іван

Михайлович

учень групи №34

 

СЕКТОР ДИСЦИПЛІНИ І ПОРЯДКУ

Основні завдання  сектору дисципліни і порядку: тісно співпрацює з головою профспілкової організації та заступником директора з НВР; сприяє підвищенню рівня культури поведінки; піклується про виховання в учнів свідомої дисципліни; здійснює контроль за дотриманням дисципліни і порядку,  порядку в навчальних корпусах училища; координує  роботу секторiв навчальних груп з дисципліни і порядку; здійснює контроль  за відвідуванням  навчальних занять  учнями з неблагонадійних родин та учнями, що схильні до правопорушень; здійснює рейд-перевірки по запізненню учнями на уроки, санітарним станом жилих кімнат в гуртожитку та навчальних кабінетів; розглядає питання дисципліни окремих учнів; пропагує норми правил культурної  поведінки в громадських місцях .

 

Координатор

Атаманчук Андрій

Олександрович

майстер в/н

 

 

Стасишин Андріан

Віталійович

учень групи №20

 

Ангел Марія

Андріївна

учениця групи №16

 

Замосьний Олександр

Васильович

учень групи №11

 

СЕКТОР ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ

Основні завдання  сектору творчого розвитку: організовує змістовне дозвілля учнів з урахуванням їхніх інтересів; контролює систематичність екскурсійно-краєзнавчої роботи; співпрацює з музеєм навчального закладу; піклується про естетичне виховання учнів, розвиток їхніх художніх здібностей; керує проведенням культурно- масових заходів;  допомагає в організації та проведенні загальноучилищних і групових вечорів, свят народного календаря, традиційних свят, розподіляє між групами та учнями доручення по підготовці цих заходів; допомагає в залученні учнів навчального закладу до гурткової роботи; висвітлює інформацію на загальноучилищних  лінійках та шляхом співпраці з інформаційним сектором учнівського самоврядування.

 

Координатор

Шевчук Ірина

Василівна

художній керівник

 

 

Грошко Ольга

Василівна

учениця групи №16

 

Пожарнюк Марта

Ігорівна

учениця групи №36

 

Пахолків Олег

Михайлович

учень групи №21

 

СЕКТОР СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ І ТУРИЗМУ

Основні завдання  сектору спортивно-масової роботи і туризму:  залучення учнів до спортивно – масової і оздоровчої роботи, туристичних походів, участі в спортивних секціях, змаганнях, спартакіадах (в т.ч. гуртожитку), святах «Я козачка твоя», «Козацькі забави», «Козацькому роду немає переводу», пропагує здоровий спосіб  життя.

 

Координатор

Війтишин Олег

Мирославович

викладач

 

 

Гулька Павло

Олегович

учень групи №30

 

Крижанівська Олеся

Володимирівна

учениця групи №16

 

Хортик Софія

Романівна

учениця групи №23

 
 

План роботи учнівського самоврядування на 2017-2018 н.р.

"ЗАВАНТАЖИТИ"

 
close