ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА
 

Положення про школу молодого педагога

ДНЗ « Чортківське ВПУ»
           "31" серпня 2018 р.

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає організаційно-методичну основу діяльності Школи молодого педагога ( надалі - Школа), сприяє підвищенню професійної майстерності молодих педагогів Державного навчального закладу " Чортківське вище професійне училище" (далі - училище).
1.2. Положення розроблено відповідно до  статті Конституції України, статей Трудового кодексу України.
1.3. Діяльність Школи здійснюється відповідно до чинного законодавства України в галузі освіти, Статуту  училища, нормативними правовими документами про освіту, цим Положенням.
1.4. До складу Школи входять: голова (методист), молоді педагоги.
1.5. Рішення Школи є рекомендаційними для початківців педагогів.
1.6. Термін дії Положення не обмежений.

2. Завдання школи молодого педагога

Головними завданнями Школи є:
2.1. Розробка організаційно-педагогічних рекомендацій щодо оптимізації освітнього процесу, умов навчання і виховання учнів.
2.2. Сприяння всім початківцям педагогам в придбанні знань і умінь, необхідних в освітній діяльності.
2.3. Аналіз розділів навчальних програм, педагогічних технологій і методик.
2.4. Забезпечення реалізації потреби початківців педагогів на підвищення своєї професійної кваліфікації.
2.5. Надання консультативної допомоги всім початківцям педагогам з питань освіти і виховання учнівської молоді.

3. Функції Школи молодого педагога

Школа здійснює такі функції:
3.1. Обговорює і затверджує план роботи Школи.
3.2. Вивчає навчальні програми освіти, нормативні документи, методичну літературу з питань освіти.
3.3. Надає консультативну допомогу через семінари, тренінги, консультації фахівців, практичні заняття, взаємовідвідування.
3.4. Визначає відповідність предметно-розвиваючого середовища та освітнього процесу віковим, індивідуальним особливостям учнів, вимогам  освіти.
3.5. Відстежує підсумки успішності навчання і виховання учнів, стану їх здоров'я.

4. Права Школи молодого педагога

Члени Школи мають право:
4.1. Приймати рішення з питань, що входять в їх компетенції.
4.2. Запрошувати на засідання Школи фахівців, висококваліфікованих педагогів для надання консультативної допомоги.
4.3. У необхідних випадках запрошувати на засідання представників громадських організацій, установ, батьків учнів.
4.4. Брати участь у роботі методичних об'єднань, шкіл передового досвіду на будь-якому рівні.
4.5. Прагнути до підвищення своєї професійної майстерності.

5. Відповідальність Школи молодого педагога

Члени Школи несуть відповідальність:
5.1. За виконання плану роботи.
5.2. Прийняття конкретних рішень по кожному розглянутому питанню з призначенням відповідальних осіб та строків виконання рішень.
5.3. Відповідність прийнятих рішень законодавству України в галузі освіти.

6. Організація діяльності Школи молодого педагога

6.1. Школа обирає зі свого складу секретаря, який працює на громадських засадах.
6.2. Школа працює за планом, що є складовою частиною плану роботи училища.
6.3. Засідання Школи скликаються відповідно до плану роботи, але не частіше 1 разу на місяць.
6.4. Результати роботи Школи доводяться до відома педагогічного колективу на педагогічній раді, оперативної нараді.

7. Заключні положення

7.1. Це Положення набирає чинності з моменту затвердження і видання наказу директора училища.
7.2. Зміни і доповнення вносяться до цього Положення не рідше 1 разу на 5 років і підлягають затвердженню керівником училища.

 

СПИСОК МОЛОДИХ ПЕДАГОГІВ
 

 

Семчишин Зоряна

Ігорівна

Бойко Лілія

Василівна

 

Баюк Степан

Ярославович

 

 

Ожга Василь

Іванович

 

 

Джумак Галина

Петрівна

 

 

Лапичак Наталія

Богданівна

Карпик Сергій

Миколайович

 

 
 
ДОКУМЕНТИ ТА ФАЙЛИ
 
Список членів школи молодих педагогів
"ЗАВАНТАЖИТИ"
 
План роботи
"ЗАВАНТАЖИТИ"
 
 
 
Ігри, Вправи
 
 
 
 
close