ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА
 

Положення про школу молодого педагога

ДНЗ « Чортківське ВПУ»
           "31" серпня 2019 р.

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає організаційно-методичну основу діяльності Школи молодого педагога ( надалі - Школа), сприяє підвищенню професійної майстерності молодих педагогів Державного навчального закладу " Чортківське вище професійне училище" (далі - училище).
1.2. Положення розроблено відповідно до  статті Конституції України, статей Трудового кодексу України.
1.3. Діяльність Школи здійснюється відповідно до чинного законодавства України в галузі освіти, Статуту  училища, нормативними правовими документами про освіту, цим Положенням.
1.4. До складу Школи входять: голова (методист), молоді педагоги.
1.5. Рішення Школи є рекомендаційними для початківців педагогів.
1.6. Термін дії Положення не обмежений.

2. Завдання школи молодого педагога

Головними завданнями Школи є:
2.1. Розробка організаційно-педагогічних рекомендацій щодо оптимізації освітнього процесу, умов навчання і виховання учнів.
2.2. Сприяння всім початківцям педагогам в придбанні знань і умінь, необхідних в освітній діяльності.
2.3. Аналіз розділів навчальних програм, педагогічних технологій і методик.
2.4. Забезпечення реалізації потреби початківців педагогів на підвищення своєї професійної кваліфікації.
2.5. Надання консультативної допомоги всім початківцям педагогам з питань освіти і виховання учнівської молоді.

3. Функції Школи молодого педагога

Школа здійснює такі функції:
3.1. Обговорює і затверджує план роботи Школи.
3.2. Вивчає навчальні програми освіти, нормативні документи, методичну літературу з питань освіти.
3.3. Надає консультативну допомогу через семінари, тренінги, консультації фахівців, практичні заняття, взаємовідвідування.
3.4. Визначає відповідність предметно-розвиваючого середовища та освітнього процесу віковим, індивідуальним особливостям учнів, вимогам  освіти.
3.5. Відстежує підсумки успішності навчання і виховання учнів, стану їх здоров'я.

4. Права Школи молодого педагога

Члени Школи мають право:
4.1. Приймати рішення з питань, що входять в їх компетенції.
4.2. Запрошувати на засідання Школи фахівців, висококваліфікованих педагогів для надання консультативної допомоги.
4.3. У необхідних випадках запрошувати на засідання представників громадських організацій, установ, батьків учнів.
4.4. Брати участь у роботі методичних об'єднань, шкіл передового досвіду на будь-якому рівні.
4.5. Прагнути до підвищення своєї професійної майстерності.

5. Відповідальність Школи молодого педагога

Члени Школи несуть відповідальність:
5.1. За виконання плану роботи.
5.2. Прийняття конкретних рішень по кожному розглянутому питанню з призначенням відповідальних осіб та строків виконання рішень.
5.3. Відповідність прийнятих рішень законодавству України в галузі освіти.

6. Організація діяльності Школи молодого педагога

6.1. Школа обирає зі свого складу секретаря, який працює на громадських засадах.
6.2. Школа працює за планом, що є складовою частиною плану роботи училища.
6.3. Засідання Школи скликаються відповідно до плану роботи, але не частіше 1 разу на місяць.
6.4. Результати роботи Школи доводяться до відома педагогічного колективу на педагогічній раді, оперативної нараді.

7. Заключні положення

7.1. Це Положення набирає чинності з моменту затвердження і видання наказу директора училища.
7.2. Зміни і доповнення вносяться до цього Положення не рідше 1 разу на 5 років і підлягають затвердженню керівником училища.

 

СПИСОК МОЛОДИХ ПЕДАГОГІВ
 
 
 
ДОКУМЕНТИ ТА ФАЙЛИ
 
План роботи
"ЗАВАНТАЖИТИ"
 
 
 
 
 
 
 
Ігри, Вправи
 
 
 
 
close