Прозорість та інформаційна відкритість
 

На виконання закону України "Про освіту" стаття 30 "Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти" в навчальному закладі мають формуватися відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюватися інформація про діяльність училища:

 

- статут училища;

- ліцензії на провадження освітньої діяльності;

- сертифікати про акредитацію освітніх програм;

- структура та органи управління училища;

- кадровий склад училища згідно з ліценційними умовами;

- освітні програми;

             Спеціальна підготовка

             Загальноосвітня підготовка

- територія обслуговування закріплена за училищем;

- ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в училищі;

- мова освітнього процесу;

- наявність вакантних посад;

- матеріально-технічне забезпечення училища (згідно з ліцензійними умовами);

- напрями наукової та методичної діяльності;

- наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;

- результати моніторингу якості освіти;

- річний звіт про діяльнсть закладу освіти;

- правила прийому до училища;

- умови доступності училища для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

- перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

- кошторис та фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів;

- інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих, як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості;

- інформація про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

close