Розглянуто на засіданні педради                   ЗАТВЕРДЖУЮ                          
Протокол №1                                      Директор ДНЗ «Чортківське ВПУ»
Від « 31 »  серпня 2017 року
                                                      Іванілов О.В.
       
 
ПЛАН

роботи педагогічної ради ДНЗ «Чортківське ВПУ»

на 2017-2018 навчальний рік

Засідання № 1     серпень 2017 року

1.    Вибори секретаря педради на 2017-2018 навчальний рік.
2.    Про підсумки роботи училища у 2016-2017 навчальному році та завдання на
          2017-2018 навчальний рік.                                                     Іванілов О.В.
3.   Про план роботи училища на 2017-2018 навчальний рік. 
                                                                                                                Іванілов О.В.
4.   Про план роботи педради училища на 2017-2018 навчальний рік. 
                                                                                                                Іванілов О.В.
5. Про резерв кадрів на керівні посади на 2017-2018 навчальний рік. 
                                                                                                                Іванілов О.В.


Засідання № 2    листопад  2017 року
1.    Особистісно орі¬єнтований підхід і розвиваюче на¬вчання на уроках загально – професійної підготовки.                                         Бондя А.М., Юзишин Н.А.

2.    Розвиток творчих здібностей педагогічних працівників та учнів шляхом   
     впровадження педагогічних нововведень як засобу активізації пізнавальної 
     діяльності.                                                                                          Нефьодова О.П.

Засідання № 3    січень 2018  року

1.    Про підсумки навчально-виховної роботи за І семестр 2017-2018 н.р.                                                                                                                               
                                                                                                          Іванілов О.В.
2.    Причини неуспішності та шляхи її подолання на уроках фізики.                                                                   
                       Маркіна І.Г.
3.    Про організацію профорієнтаційної роботи у 2017-2018 н.р.
                                                                                                                 Бондя А.М.


                                                   

Засідання № 4    березень 2018 року

1.    Про визначення оцінки діяльності педагогів, які атестуються у 2017-2018  
     навчальному році.
                                                                                                           Маркіна І.Г.
.
2.    Організація виховної діяльності, впровадження ефективних форм і методів роботи та кращого педагогічного досвіду.
                                                                                                    Дячок М.А.,


                                                          
Засідання № 5    травень 2018 року

1. Про допуск до ДПА учнів  ІІІ курсу.              
                                                                                     Класні керівники, майстри в\н

2. Впровадження питань енергозбереження та екологічної безпеки  в 
    професійно-теоретичну та професійно-практичну підготовку учнів.
                                                                                     Бондя А.М.

3.    Діяльність соціально-психологічної  служ¬би  і її взаємодія з педаго¬гічним 
   колективом і батьками.                                       Дячок М.А., Гузік В.Б.

Засідання № 6     червень 2018 року

1.    Про роботу педагогічного колективу над ІІІ етапом методичного проекту  
    «Формування компетентної особистості для життя  інформаційному  
     суспільстві».                                    
                                                                               Нефьодова О.П., голови методкомісїї
      
       2. Про допуск учнів до державної кваліфікаційної атестації.
                              Класні керівники, майстри в\н
      
       3. Про перевід учнів І , ІІ , ІІІ курсу на наступний навчальний курс.
          Класні керівники, майстри в\н
      
       4 . Про попередній розподіл педагогічного навантаження викладачів на 2018- 
            2019 навчальний рік.
Іванілов О.В.

close