МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОФЕСІЙ
 

ГОЛОВАКулеба Василь

Михайлович

викладач 

 

До складу методичної комісії сільськогосподарських професій входить 7 педагогічних працівників нашого навчального закладу, з яких 2 – викладачі професійно-теоретичної підготовки (Кулеба В.М. – спеціаліст вищої катеорії, Візнюк С. Є. – спеціаліст І категорії)  і 5 – майстри виробничого навчання (Навроцький М. П., Дяк І. О., Долинний І. С. – 14 тарифний розряд, Зелінський В.І., Атаманчук А. О. – 12 тарифний розряд).

 

 
 
ЧЛЕНИ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ
 
 

 Візнюк Світлана

Євгенівна

викладач

 

   

Фарійон Наталія

Анатоліївна

викладач

 

Навроцький Михайло

Петрович

майстер в/н

 

Дяк 

Іван Омелянович

майстер в/н

 

Долинний

Іван Степанович 

майстер в/н

 

Атаманчук

Андрій Олександрович

майстер в/н

 

 

Зелінський

Володимир Ігорович

майстер в/н

 

 

 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ:

 • Вивчення змісту навчальних планів і програм та внесення пропозицій щодо їх удосконалення.
 • Вивчення наказів, інструктивно-методичних листів і розробка заходів з їх реалізації.
 • Обговорення переліків навчальних робіт, планів виробничого навчання, комплексних контрольних завдань для проведення поетапної кваліфікаційної атестації.
 • Розгляд змісту і результатів проведення перевірних і кваліфікаційних пробних робіт.
 • Моніторинг навчальних досягнень учнів з предметів і професій; аналіз стану і результатів навчально-виховного процесу, результатів методичної роботи педагога.
 • Розробка заходів з підвищення якості навчання і виховання учнів.
 • Вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, ППД, аналіз результатів цієї роботи.
 • Обговорення заходів з КМЗ навчально-виробничого процесу, методичних рекомендацій з ефективного використання дидактичних матеріалів, створення засобів навчання.
 • Обговорення планів позакласної роботи з учнями з предмета, предметних місяців, олімпіад тощо.
 • Огляди методичної літератури, фахових видань.
 • Обговорення підготовлених методичних матеріалів, відкритих уроків та позаурочних заходів.
 • Творчі звіти викладачів та майстрів в/н про роботу над обраною методичною темою (обов’язково тих, хто атестується).
 • Обговорення питань про роботу з обдарованими учнями.
 • Аналіз результатів діагностичних заходів, державної підсумкової атестації,  державної кваліфікаційної атестації учнів, проведення поетапної кваліфікаційної атестації.
 • Доведення до відома інформації про результати участі у роботі обласних заходів НМЦ ПТО.
 • Вивчення практики роботи виробничих підприємств.
 • Виявлення, вивчення, узагальнення передового педагогічного досвіду.
 • Розробка рекомендацій щодо забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної  підготовки учнів.
 • Аналіз результатів перевірок ПТНЗ, внутрішнього контролю, розробка пропозицій та рекомендацій з поліпшення навчально-виховного процесу;
 • Організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам; організація взаємовідвідування уроків, відкритих уроків та їх обговорення.
 • Організація самоосвітньої роботи членів комісії.

 

ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ

НА 2018-2019 н.р.

АНАЛІЗ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ

ЗА 2017-2018 Н.Р.

Засідання методичних комісій проводилися щомісяця.

Між засіданнями методичних комісій педагогічними працівниками, що входили до її складу, також здійснювалася відповідна методична робота, а саме:

1. Консультаційна допомога учням для ліквідації прогалин в знаннях учнів і попередження відставання в навчанні:

 • Здійснення диференційованого підходу до учнів з урахуванням працездатності, нахилів, інтересів.
 • Позакласна робота.
 • Система роботи щодо складання завдань різного рівня складності для індивідуальної роботи з учнями.
 • Організація і методика проведення індивідуальної роботи з учнями на різних етапах уроку.
 • Спільна робота майстра в/н і викладача.

2. Встановлення шляхів і методів розвитку мислення високого рівня:

 • Розробка системи завдань для інтелектуального розвитку і їх застосування на уроці.
 • Різні види пошукової самостійної роботи учнів на уроці (розробка інструкційно-технологічної документації, аналіз робочих креслень, розв’язування експериментальних задач, лабораторні досліди і практичні роботи, раціоналізаторська діяльність).
 • Форми проблемного навчання , сучасні технології навчання і виховання.

3. Удосконалення способів закріплення і поглиблення знань.

4. Ефективність застосування сучасних ТЗН, ППЗ на уроках теоретичного і виробничого навчання.

5. Складання рекомендаційних переліків питань та списків літератури для самостійного вивчення викладачами та майстрами виробничого навчання.

6. Участь у різних формах масової методичної роботи.

7. Консультації, співбесіди з викладачами з питань підвищення педагогічної майстерності.

8. Консультативна допомога та надання рекомендацій щодо самоосвітньої діяльності викладачів.

9. Підготовка пропозицій щодо удосконалення навчально-програмної документації.

10. Участь у підготовці і проведенні педагогічної ради.

11. Допомога в роботі методичної комісії.

12. Надання допомоги молодим педагогам у виборі форм та методів навчання та виховання учнів.

13. Робота з учнями, які мають підвищену мотивацію навчально-пізнавальної діяльності.

14. Робота із учнями, які потребують додаткової уваги психолога навчального закладу.

15. Участь у підготовці і проведенні конкурсу фахової майстерності серед учнів групи № 31.

16. Взаємовідвідування відкритих уроків теоретичного та виробничого навчання, а також позаурочних заходів.

17. Підготовка до проведення захисту дипломних та творчих робіт.

18.  Систематизація досвіду, отриманого після відкритих заходів викладачами та майстрами виробничого навчання училища.

Таким чином, робота методичної комісії:

•   є тим стимулом, який забезпечує пожвавлення освітнього середовища, стимулює педагогічний склад до інновацій як технологічних так і навчальних, покращує якість освіти майбутнього робітника;

•   завдання, які поставлені перед членами методичної комісії, сприяли виробленню позитивного поля фахового колективізму, забезпечували обмін знаннями та досвідом, корегували роботу відповідно до державних стандартів навчання кваліфікованих робітників;

•    діяльність методичної комісії сприяла виробленню покращених форм роботи, удосконаленню набутих і апробованих форм; забезпечувала критичний підхід до реалізованих заходів.

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ

НА ПОТОЧНИЙ РІК

Мета і завдання методичної комісії визначається навчальними планами і програмами, новаторськими ідеями, впровадженням інноваційних педагогічних і виробничих технологій у навчальний процес. Членами методичної комісії планується продовжувати здійснювати науково-методичне забезпечення викладання відповідного предмета, професії, вести  творчу пошукову, теоретичну та експериментальну роботу.

У поточному навчальному році  розпочали роботу над ІІІ (заключним) етапом методичного проекту «Формування компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві». З цією метою, викладачами та майстрами виробничого навчання здійснюватиметься аналіз єдиної методичної мети у відповідності до тем самоосвіти, а саме:

Розвиток творчої активності учнів у процесі виховання.

Організація групової та індивідуальної форм навчання як передумова ефективності навчально-виховного процесу.

Гуманізація стосунків учасників навчально-виховного процесу.

Впровадження  міжпредметних   зв’язків в виробничому навчанні.

Впровадження інноваційних технологій при проведенні уроків виробничого навчання.

Застосування нетрадиційних форм навчання на уроках виробничого навчання.

Мотивація, як ключовий фактор засвоєння навчальної інформації.

В основі планування роботи методичної комісії лежать такі принципи:

гуманізм;

демократизація – активізація участі всіх учителів у плануванні діяльності методичної комісії;

науковість;

аналітичність;

системний підхід – збалансованість плану роботи методичної комісії з планом роботи школи;

перспективність – спрямованість на кінцевий результат;

спадкоємність – «пов’язаність» усіх планів у навчальному закладі;

ритмічність – рівномірний розподіл усіх заходів протягом року між членами методичної комісії;

конкретність;

реальність – досяжність;

динамічність – змінність під впливом зовнішніх і внутрішніх умов;

принцип головної ланки – вибір головних завдань на навчальний рік.

Планується проведення місяця професії, відкритих заходів та уроків, конкурсу професійної майстерності майстрів виробничого навчання.

 

 
close