МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОФЕСІЙ
 

         Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання з професії „Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва; Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; Водій автотранспортних засобів (категорії "С") працює над третім (заключним) етапом єдиної методичної проблеми: "Формування компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві".

Робота методичної комісії спрямована на:

- розробку, розгляд робочої навчально-програмної документації, її аналіз, внесення коректив у навчальні програми;

- оновлення змісту навчання і виховання, забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів,  внесення відповідних коректив до робочих навчальних планів і програм, поурочно-тематичних планів;

- вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, передового досвіду навчання та виховання, аналіз результатів цієї роботи; проведення роботи з комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу засобами навчання, розробку методичних рекомендацій з ефективного використання дидактичних матеріалів, створення необхідних засобів навчання;

- аналіз стану і результатів навчально-виробничого та навчально-виховного процесів, якості знань, умінь і навичок учнів, рівня їх вихованості і професійної культури;

- аналіз внутрішнього контролю, розробку пропозицій та рекомендацій з поліпшення викладання спецдисциплін;

- надання допомоги молодим педагогічним працівникам у підготовці і проведенні уроків, позаурочних заходів, організацію взаємовідвідування занять, відкритих уроків та їх обговорення;

- організацію та проведення конкурсів, олімпіад з предметів та професій, семінарів-практикумів, позаурочних виховних заходів;

- методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу, організацію навчально-методичної роботи викладачів комісії;

- моніторинг якості навчання, рівня знань, умінь та навичок з комп’ютерної та бухгалтерської підготовки, розробки пропозицій щодо їх удосконалення.

 

 
 
ЧЛЕНИ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ
 
 

 

 
close