МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН
 

ГОЛОВАБондя Дарія

Казимирівна

викладач 

 

Методична комісія викладачів природничих дисциплін складається з 11 чоловік. Всі члени методкомісії мають вищу освіту. Вищу кваліфікаційну категорію, старший викладач мають 8 чоловік (Бондя Д. К., Головень М.Є., Вархол Н.П., Чоловська Т.К., Нефьодова О.П., Юзишин Н.А., Жовтюк Г.М., Кулеба В.М.) з них викладач-методист – 2 чол ( Жовтюк Г.М., Кулеба В.М.), спеціаліст –  1 чол. (Крижанівська О.М.), другу кваліфікаційну категорію – 2 чол (Дудяк В.Б., Волощук С.В.).

 
 
ЧЛЕНИ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ
 
 

 


Волощук

Світлана Василівна

викладач

 

 

   

Кулеба

Василь Михайлович

викладач

 

Дудяк

Віктор Богданович

викладач

 

 

Вархол

Наталія Петрівна

викладач

 

Головень

Михайло Євгенович

викладач

 

Жовтюк

Галина Маркіянівна

викладач

 

Нефьодова

Ольга Петрівна

викладач

 

Чоловська 

Тетяна Кузьмівна

викладач

 

Юзишин

Наталія Петрівна

викладач

 

 

Крижанівська Ольга

Миколаївна

викладач

 

 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ:

 • Організація вивчення і реалізація урядових рішень та нормативних документів з питань освіти, рішення і рекомендації органів освіти.
 • Розробка та здійснення заходів по підвищенню рівня навчально-виховної роботи, обговорення активних форм та методів навчання
 • Вивчення і аналіз навчально-програмної документації, внесення до навчальних програм необхідних змін і доповнень.
 • Обговорення змісту контрольних перевірочних робіт, екзаменаційних білетів і додатків до них.
 • Аналіз якості знань, вмінь і навиків учнів та розробка пропозицій по удосконаленню навчання.
 • Розробка та обговорення поурочно-тематичних планів, паспортів комплексного методичного забезпечення предметів.
 • Організація та проведення предметних олімпіад, конкурсів та тижнів предметів.
 • Ознайомлення з новинками педагогічної, методичної, наукової літератури, навчальними посібниками, технічними засобами навчання, ЕОМ.
 • Організація педагогічного наставництва, надання практичної допомоги молодим викладачам.
 • Організація взаємо відвідування уроків та їх обговорення.
 • Вивчення, відбір та впровадження в навчальний процес досягнень науки та техніки, найновішого навчального обладнання, передового педагогічного досвіду.
 • Забезпечення між предметних зв'язків.
 • Підвищення методичного рівня викладачів; подолання й попередження труднощів в педагогічної діяльності.
 • Розробка методів диференційованого підходу та організація навчальної діяльності учнів з урахуванням їх індивідуальних особливостей.
 • Пошук та впровадження сучасних та перспективних методів навчання на уроках.
 • Робота над інтеграцією природничих наук, як між собою, так із спец. предметами для здійснення професійно-технічної освіти учнів.

В 2018-2019 н.р. продовжується робота над ІІІ (заключним) етапом методичного проекту «Формування професійної компетентності для життя в інформаційному суспільстві»

 

 

 

План роботи МК на 2017-2018 нр.doc

"ЗАВАНТАЖИТИ"

close