МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ КУХАРСЬКИХ ПРОФЕСІЙ
 

Перед методичною комісією в наступному навчальному році стоять важливі завдання щодо покращення якості освіти: поповнення КМЗ та матеріальної бази інноваційними і комп’ютерними технологіями, устаткуванням, інвентарем, підручниками, наочними посібниками та ін.
Важливим напрямком підвищення кваліфікації педагогів, від рівня якої залежить удосконалення навчально-виховного процесу, є методична робота. Саме вона носить безперервний, систематичний характер, тісно пов’язана з проблемами, над якими працює педагогічний колектив, дає можливість організаторам протягом певного часу вивчати діяльність і особисті якості педагогів, виявляє недоліки в їхній діяльності і паростки передового педагогічного досвіду. 
Наше сьогодення зумовлює необхідність переосмислення освітньої діяльності, актуалізації змісту, створення навчального процесу, спрямованого на розвиток і саморозвиток компетентної, конкурентноспроможної особистості. Тому методична робота спрямована на реалізацію науково-методичної теми.
В 2019-2020 н.р. методична комісія кухарських професій планує працювати над 3 (заключним) етапом єдиної методичної мети «Формування компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві». 
Методична комісія кухарських професій приділяє значну увагу підвищенню професійної майстерності та самовдосконаленню педагогів.
Вивчатиметься досвід роботи педагогів, які атестуються.
Планується проведення місяця професії, відкритих заходів та уроків, конкурсу професійної майстерності учнів, майстрів виробничого навчання. 

 

 
 
 
 
ЧЛЕНИ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
close