МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ КУХАРСЬКИХ ПРОФЕСІЙ
 

ГОЛОВАСадовська Надія

Ігорівна

викладач 

 

Методична комісія педагогічних працівників за професією «Кухар, кондитер», «Кухар, офіціант» складається з 14 чоловік.

6 членів комісії мають вищу освіту за фахом, 8 членів – базову вищу освіту.

До складу методичної комісії входять 5 викладачів професійно-теоретичної підготовки та 9 майстрів виробничого навчання. 3 викладачі мають вищу кваліфікаційну категорію, 2 –педагогічне звання «Старший викладач», 1 – спеціаліст,  3 майстри  в/н мають педагогічне звання " Майстер в/н ІІ категорії".

 

 

 
 
ЧЛЕНИ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ
 
 

 


Лапичак Наталія

Богданівна

викладач

 

Матвіїв Мирослава

Ярославівна 

майстер /н

 

Овсяник Оксана

Іванівна

майстер в/н

 

Василюк Марія

Михайлівна

майстер в/н

 

Юзишин Наталія

Андріївна 

викладач

 

Шевчук Стефанія

Володимирівна

майстер  в/н

 

Семчишин Зоряна

Ігорівна

майстер в/н

 

Маркіна Ірина

Геннадівна

викладач

 

Баюк Степан

Ярославович

майстер в/н

 

Сидор Уляна

Володимирівна

майстер в/н

 

Крижанівська Ольга

Миколаївна

викладач

 

Лісова Тетяна

Ярославівна

майстер в/н

 

 

Бойко Лілія

Василівна 

майстер /н

 

 

 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ:

 • Організація вивчення і реалізація нормативних документів з питань освіти, рішень і рекомендацій органів освіти.
 • Вивчення інтерактивних форм і методів навчання.
 • Розробка і здійснення заходів по підвищенню рівня навчально-виховної роботи.
 • Вивчення і аналіз навчально-програмної документації, внесення до навчальних програм необхідних змін і доповнень.
 • Обговорення змісту директорських контрольних, перевірочних робіт, завдань до  поетапної атестації, дипломних робіт.
 • Розробка і обговорення поурочно-тематичного планування, паспортів комплексного методичного забезпечення предмету.
 • Організація проведення олімпіад, конкурсів професійної майстерності, виставок, місяця професії.
 • Аналіз якості знань, вмінь і навичок учнів та розробка пропозицій по удосконаленню навчання.
 • Ознайомлення з новинками педагогічної, методичної, наукової літератури, наочними посібниками, технічними засобами навчання, зокрема комп’ютерною технікою.
 • Організація педагогічного наставництва, надання практичної допомоги молодим педагогам.
 • Організація взаємовідвідування уроків і їх обговорення.
 • Вивчення, відбір і впровадження в навчальний процес досягнень науки і техніки, найновішого навчального обладнання, передового педагогічного досвіду.
 • Забезпечення між предметних зв’язків, тісної єдності теоретичного та виробничого навчання.

 

ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ

НА 2018-2019 н.р.

АНАЛІЗ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ

ЗА 2017-2018 Н.Р.

Методична робота дає можливість кожному реально брати участь не тільки в реалізації готових програм підвищення кваліфікації, а й у їх плануванні. Все це допомагає скоротити відстань між готовністю педагогів працювати по-новому й результатами їхньої роботи.
Протягом минулого 2017-2018 навчального року методична комісія кухарських професій проводила засідання згідно плану роботи методичної комісії, на яких розглядалися та затверджувалися навчальні плани та програми, поурочно-тематичне планування теоретичного та виробничого навчання, розроблялися завдання для державної кваліфікаційної атестації, дипломних робіт, перевірочних та кваліфікаційних робіт, вивчались Державні стандарти, методичні рекомендації для ПТНЗ. Також проводився місяць кухарських професій, ряд відкритих заходів, зокрема уроків теоретичного та виробничого навчання, виховні заходи і т.д., проводився училищний та обласний конкурс професійної майстерності з професії «Кондитер». Працювала школа молодого педагога, наставництво старших педагогів молодим, розглядалися питання та проблеми проходження виробничої практики, проводилась профорієнтаційна робота, брали участь у засіданнях методичних об’єднань області, готували доповіді та презентації згідно програми метод засідань області. 
 

МЕТА І ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ

НА ПОТОЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Важливим напрямком підвищення кваліфікації педагогів, від рівня якої залежить удосконалення навчально-виховного процесу, є методична робота. Саме вона носить безперервний, систематичний характер, тісно пов’язана з проблемами, над якими працює педагогічний колектив, дає можливість організаторам протягом певного часу вивчати діяльність і особисті якості педагогів, виявляє недоліки в їхній діяльності і паростки передового педагогічного досвіду. 
Наше сьогодення зумовлює необхідність переосмислення освітньої діяльності, актуалізації змісту, створення навчального процесу, спрямованого на розвиток і саморозвиток компетентної, конкурентноспроможної особистості. Тому методична робота спрямована на реалізацію науково-методичної теми.
В 2018-2019 н.р. методична комісія кухарських професій планує працювати над ІІІ (заключним) етапом єдиної методичної мети «Формування компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві». 
Методична комісія кухарських професій приділяє значну увагу підвищенню професійної майстерності та самовдосконаленню педагогів.
Вивчатиметься досвід роботи педагогів, які атестуються.
Планується проведення місяця професії, відкритих заходів та уроків, конкурсу професійної майстерності учнів, майстрів виробничого навчання. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
close