МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ
 
Завдання методичної комісії суспільно-гуманітарних дисциплін спрямоване на злагоджену, продуктивну роботу викладачів та учнів, впровадження інноваційних методів навчання, взаємодопомогу та підвищення професійного рівня.
Головною метою членів методичної комісії є виявлення і поширення інноваційних педагогічних технологій, обмін досвідом, інформацією, презентація творчої педагогічної діяльності.
Виходячи з цієї мети, завданням усіх членів методичної комісії є пошук та впровадження у навчально-виховний процес нових форм і методів роботи з учнями, забезпечуючи підвищення рівня їхньої освіти.

.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЧЛЕНИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ
 
 

 

 

close