МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ
 

ГОЛОВАКудляк

Ірина Богданівна

викладач 

 

Методична комісія викладачів гуманітарних дисциплін складається з 9 чоловік.

Всі викладачі мають вищу освіту, з них звання «старший викладач» мають 3 викладачі, вищу категорію - 3 викладачі, першу категорію – 5, спеціаліст другої категорії - 1.

 

 
 
ЧЛЕНИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ
 
 

 


Стула 

Тамара Миколаївна

викладач

 

   

Блаженко 

Надія Романівна

викладач

 

Білецька 

Ольга Володимирівна

викладач

 

Побуринна

Ірина Володимирівна

викладач

 

 

Мимохід

Оксана Євгенівна 

викладач

 

 

Шамрило 

Юрій Іванович

викладач

 

 Паньків Роксолана

Віталіївна

викладач

 Живинюк

Віталій Євгенович

викладач 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ:

 • Організація вивчення і реалізація нормативних документів з питань освіти, рішень і рекомендацій органів освіти.
 • Вивчення інтерактивних форм і методів навчання.
 • Розробка і здійснення заходів по підвищенню рівня навчально-виховної роботи.
 • Вивчення і аналіз навчально-програмної документації, внесення до навчальних програм необхідних змін і доповнень.
 • Обговорення змісту директорських контрольних, перевірочних робіт, завдань до  поетапної атестації, дипломних робіт.
 • Розробка і обговорення поурочно-тематичного планування, паспортів комплексного методичного забезпечення предмету.
 • Організація проведення олімпіад, конкурсів професійної майстерності, виставок, місяця професії.
 • Аналіз якості знань, вмінь і навичок учнів та розробка пропозицій по удосконаленню навчання.
 • Ознайомлення з новинками педагогічної, методичної, наукової літератури, наочними посібниками, технічними засобами навчання, зокрема комп’ютерною технікою.
 • Організація педагогічного наставництва, надання практичної допомоги молодим педагогам.
 • Організація взаємовідвідування уроків і їх обговорення.
 • Вивчення, відбір і впровадження в навчальний процес досягнень науки і техніки, найновішого навчального обладнання, передового педагогічного досвіду.
 • Забезпечення між предметних зв’язків, тісної єдності теоретичного та виробничого навчання.

 

ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ

НА 2018-2019 н.р.

 

У сучасних умовах гуманізації й демократизації навчального процесу, як ніколи актуальні дидактичні заповіді В. Сухомлинського. У книзі «Сто порад учителю» він писав: «немає абстрактного учня. Мистецтво й майстерність навчання й виховання полягає в тому, щоб розкривати сили й можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумовій праці…».

Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожного учня-основна мета, що покладена в основу інноваційних технологій навчання. Багато з них варті уваги сучасного педагога, який прагне дати якісний рівень знань, зробити урок цікавим, досягти максимального взаєморозуміння і співпраці між викладачем та учнем.

Професійна майстерність педагога – найважливіша умова формування в учнів навчальних досягнень та компетентностей, обов’язкових для сучасного виробництва.

Якщо кілька років тому на теренах української шкільної освіти інноваційні технології сприймалися як віяння моди, то сьогодні вони широко впроваджуються у навчальний процес багатьма освітніми закладами, забезпечують учнів і викладачів принципово новими можливостями роботи з різноманітною інформацією. Змінилася мета і завдання освітньої галузі в інформаційному просторі, особистісно  зорієнтована система навчання поступово приходить на зміну традиційній, класичні методи конкурують з інноваційними, набуває актуальності технологічний підхід у навчанні. Серед педагогічних технологій найактивніше впроваджують в навчальний процес проектні, інтерактивні, інформаційні технології.

Практика викладання переконала, що використання інноваційних технологій у навчанні надає можливості застосування великого обсягу навчальної інформації, фонових знань, активізує пізнавальну діяльність учнів, підвищує продуктивність роботи під час уроку, а головне – посилює інтерес учнів до свідомої мотивації у навчанні.

Члени методичної комісії у 2018-2019 навчальному році  будуть працювати над ІІІ (заключним) етапом методичної проблеми: «Формування професійної компетентності для життя в інформаційному суспільсьві».

Завдання методичної комісії спрямоване на злагоджену, продуктивну роботу викладачів та учнів,  впровадження інноваційних методів навчання, взаємодопомогу та підвищення професійного рівня.

Головною метою членів методичної комісії гуманітарних дисциплін є виявлення і поширення інноваційних педагогічних технологій, обмін досвідом, інформацією, презентація творчої педагогічної діяльності.

Виходячи з цієї мети, завданням  усіх членів методичної комісії є пошук та впровадження у навчально-виховний процес нових форм і методів роботи з учнями, забезпечуючи підвищення рівня їхньої освіти.

 

 
close