МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 
Основні завдання:
 • втілення у свою роботу принципів гуманізації і диференціації навчального процесу;
 • використання нових форм проведення уроків, вивчення передового педагогічного досвіду;
 • реалізація проблемності і творчого мислення у навчально-виховному процесі; 
 • ефективність застосування сучасних форм і методів навчання;
 • професійний ріст і методична майстерність викладачів;
 • впровадження досягнень педагогічної науки і передового досвіду в навчально-виховний процес;
 • формування спортивних якостей і здібностей особистості засобами індивідуальних підходів.
 • формування в учнів свідомого ставлення до навчання, навиків самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення, свідомого вибору здорового способу життя;
 • формування національно-свідомої, патріотично налаштованої особистості.
   
 
 
ЧЛЕНИ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ
 
 

 

 

 

 

close