2012-2013 н.р.

Вчитель – артист, роль якого триває не годину і не дві, а довгі роки. Він повністю занурюється у свою роль, живе нею. Вчитель – лікар, який лікує не тільки тіло, а й душу.

Нефьодова Ольга Петрівна.

Вона з легкістю зацікавлює дітей своїм предметом і робить все для того, щоб, ідучи з уроку, вони винесли з собою гідний багаж знань. Ольга Петрівна

виховує  відповідальних людей, здатних вижити в нашому багатогранному світі і запалити в ньому свою незгасну зірку.  Вона вміє все: і вдало пожартувати, і підбадьорити напередодні контрольної, і зрозуміло пояснити складну тему. Вона, здається, розповсюджує світлу енергію, доброту, тепло.

Коли приходиш до неї на урок, заряджаєшся позитивними емоціями. Вона допомагає знайти дітям той шлях, який допоможе відкрити в собі свої найкращі якості, дарує учням  те, що може дати далеко не кожен педагог: д зустрічей, доброту, променисту і світлу посмішку.

Усе чого прагне ця прекрасна жінка-педагог, це виховати Людину, добру, чуйну, порядну, товариську, впевнену, самостійну та цілеспрямовану. Людину-особистість, людину-творця. Вона вчиться у дітей відвертості, щирості, світлому погляду на життя, вмінню бачити красу і гармонію світу. 

Педагогічне кредо :     «Віддай людині крихітку себе. За це душа наповнюється світлом» 

 

Бахур Іван Михайлович

Працюю в ДНЗ «Чортківське ВПУ» з 1987 року на посаді майстра виробничого навчання.

Працю вчителя ні з чим не можна порівняти. Ткач уже через годину бачить плоди своїх турбот. Орач, сіяч, хлібороб  через кілька місяців милується колосками і жменею зерна, вирощеного в полі. А вчителеві треба працювати роки, щоб побачити предмет свого творіння.

Вважаю, що вчитель повинен бути людиною, яка знає зміст свого життя, сама його творить, вірить в можливість досягнення цілей, вирішення проблем і сповнення всіх життєвих планів, які ставить перед собою свідома  людина шляхом цілеспрямованої праці в ім’я найбільш повної самореалізації. І цьому стараюся навчити своїх учнів.

 

Головень Михайло Євгенійович

викладач, який  досконало знає свій предмет, добре володіє методикою його викладання, цікаво і доступно доносить до учнів кожну тему програми. Він систематично вчить учнів мислити, вникати в суть фізичних явищ і закономірностей,зіставляти факти, робити логічні висновки.

Для створення умов самостійного мислення учнів викладач використовує технічні засоби навчання (діапроектор, кодоскоп, кіноапарат Під керівництвом Головня М.Є. працює фізико-технічний гурток. Заняття в гуртку впливають на формування  умінь і навичок практичної діяльності учнів, розширення їх політехнічного світогляду, підвищення культури розумової праці. Гуртківці виготовляють моделі, стенди, випускають стіннівки, проводять цікаві фізичні досліди тощо.

Протягом своєї роботи в училищі викладач постійно працює над вдосконаленням навчально-матеріальної бази кабінету фізики, який є одним з найкращих в училищі

Михайло Євгенович Головень користується заслуженим авторитетом серед учнів, викладачів, майстрів виробничого навчання.

 

2013-2014 н.р.

Як би голосно це не прозвучало, але професія вчителя – найвідповідальніша. Кожна людина, яка займається улюбленою справою, вважає свою роботу найцікавішою, найважливішою, одним словом, найкращою і  Паньків Марія Дмитрівна -  не виключення.

Марія Дмитрівна досконало  володіє методикою викладання предметів будівельного спрямування, цікаво і доступно доносить до учнів кожну тему. Вона вміло застосовує на уроках розповідь, бесіду, пояснення з використанням засобів навчання, різні види самостійних робіт, що  створюють сприятливі умови для розвитку пізнавальної діяльності учнів, їх здібностей, умінь і навичок.

Викладач велику увагу приділяє виробленню в учнів відповідального ставлення до навчальної праці, почуття відповідальності за доручену справу, що є частиною єдиного навчально-виховного процесу.

Вона з легкістю зацікавлює дітей своїм предметом і робить все для того, щоб, ідучи з уроку, вони винесли з собою гідний багаж знань.

Марія Дмитрівна виховує  відповідальних людей, здатних вижити в нашому багатогранному світі і запалити в ньому свою незгасну зірку.  Вона вміє все: і вдало пожартувати, і підбадьорити напередодні контрольної, і зрозуміло пояснити складну тему. Вона, здається, розповсюджує світлу енергію, доброту, тепло.

Формуванню позитивного  ставлення до навчання, практичної діяльності сприяє позакласна робота  з учнями : проведення екскурсій, предметних олімпіад, факультативних занять, організація гурткової роботи. Перед проведенням екскурсій учням даються індивідуальні завдання, які зумовлюють підвищення активності учнів під час екскурсій. Після їх проведення учні обговорюють побачене і почуте, діляться враженнями. 

Виходячи з теоретичних  та практичних знань, життєвого досвіду, Кравчук Марія Володимирівна прийшла до висновку, що  партнерське спілкування з учнями, усвідомлення значущості, віри в свої сили допоможуть створенню учнівського колективу з єдиними цілями, бажаннями і в  майбутньому  сприятимуть творчо підходити учням до вирішення  будь-яких проблем.

Цього майстра виробничого навчання впізнаєш одразу. Безумовно, щось є в поставі, рухах, голосі. Але це не все. Справжнього педагога завжди можна пізнати не тільки за манерами, поведінкою, жагою до навчання, а  й за радістю від постійного саморозвитку, самовдосконалення. І завдання справжнього педагога полягає в тому, щоб передати це бажання і радість учням, запалити в них іскру., що постійно робить Марія Володимирівна.  Якщо вчитель не має цього на меті, то жодні новітні методи та технології не допоможуть.

Подібно до того, як кинута в землю зернина – лише можливість щодо колоска, який може вирости з неї за умови, що склад, вологість  грунту, добрива, погода  виявляються сприятливими. Здібності людини –лише можливість для набування знань і вмінь, чи стане можливість дійсністю, залежить від багатьох умов:                                                            

Працюючи в училищі з різними за характерами та здібностями учнями, вона дійшла висновку, щоб розвинути в учнів творчий підхід до професії, любов до обраної спеціальності, розвинути в учня власну думку на ту чи іншу ситуацію, виявити особистість та допомогти у формуванні комунікативних здібностей та людських якостей.Марія Володимирівна виявляє 4-основних напрями: робота з учнівським коллективом, робота з педагогічним коллективом, робота з батьками та робота  над самовдосконаленням.

 

close